فروشگاه فایل BeigShop

فروشگاه فایل BeigShop

مطلب موردنظرتان را در بخش پیوندها( پایین همین صفحه )جستجو کنید.

محل لوگو

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 76760

کتاب طلایی آزمایش هاي شیمی


کتاب طلایی آزمایش هاي شیمی

 


چگونه می توانیم آزمایشگاه خانگی براي انجام بیش از 200آزمایش ساده دایر کنیم

رابرت برنت

مترجم: زهرااحمدي (طنین)

با مقدمه: دکتر آرش باباخانیان

 

 

فهرست:


پیشگفتار ....................................................................................... 7
اهمیت شیمی ...................................................................................9
گذشتگان شیمی...............................................................................11
وسایل آزمایشگاه ..............................................................................16
برپاکردن آزمایشگاه خانگی....................................................................18
وسایل مورد نیاز براي آزمایش ها .............................................................. 20
اصول مهارت درست آزمایشگاه ............................................................... 24
شمع آقاي فارادي ............................................................................. 27
عناصر، ترکیبات، مخلوط ..................................................................... 31
آب، مهم ترین ترکیب ......................................................................... 33
الکترولیز آب ................................................................................. 34
اکسیژن، نفس زندگی .........................................................................36
هیدروژن، سبک تر از همه .....................................................................38
کربن دي اکسید ..............................................................................40
نیتروژن ....................................................................................... 42
آمونیاك ....................................................... .. ............................. 44
کلر .......................................................................................... 45
مختصر نویسی شیمیایی........................................................................ 48
جدول تناوبی عناصر .......................................................................... 51
راز محلول ها................................................................................. 52
کار با اسیدها .................................................................................55

کار با بازها ...................................................................................57
نمک ها ...................................................................................... 58
ید
بنفش یا قهوه اي ......................................................................... 61
گوگرد و ترکیباتش ........................................................................... 63
سولفید هیدروژن ............................................................................. 68
سیلیسیم .......................................................................................70
بور-آینده موشک ها
، عنصري قوي ........................................................... 73
سدیم و پتاسیم ................................................................................76
کلسیم، براي ساختن...........................................................................78
بیایید دو فلز را باهم مقایسه کنیم (روي و منیزیم.)....................................... 80
آلومینیم........................................................................................82
منگنز ، فلز بسیاري از رنگ ها ................................................................ 84
ما در عصر آهن زندگی می کنیم .............................................................. 85
مس دیروز و امروز ............................................................................86
نقره ، فلزي باشکوه........................................................................... 88
کربن ، عنصر یک میلیون ترکیب............................................................... 90
-هیدروکربن ها .............................................................................. 91
- کربوهیدرات ها .............................................................................93
- الکل ها .................................................................................... 96
- اسیدهاي کربوکسیل ........................................................................97
تعاریفی که در شیمی استفاده می شود ......................................................... 98
بزرگانی از شیمی ............................................................................101
پیوست -جدول تناوبی .......................................................................110


پیشگفتار:

کتاب طلایی آزمایش هاي شیمی آقاي رابرت برنت کتابی است که به زبان ساده و شیوا، الفباي

آزمایش هاي شیمی و چگونگی انجام برخی از آن ها در شرایط بیرون از آزمایشگاه و با حداقل وسایل

در دسترس، آموزش می دهد . با مطالعه این کتاب خصوصا در مقاطع آموزشی پایین ، براي خواننده ،

این امکان فراهم می شود که بتواند دانش شیمی را در اطراف خود تجربه کند. این کتاب براي دانش

آموزان کنجکاو و دانش پژوهانی که امکان ارتباط مستقیم آنها با آزمایشگاه میسر نمی باشد و سوالات

ذهن شان ، گاها آن ها را به چالش می کشاند ، راهکاري مناسب در جهت ارضاي توان فکري

پرسشگر و جستجوگر آنها می باشد .

اینجانب به عنوان ویراستار علمی کتاب طلایی آزمایش هاي شیمی رابرت برنت معتقدم که گاهی

اندوخته هاي علمی ما انسان ها به حد و یا مرز تخصص هم می رسد اما ممکن است در این حد از

دانش، ساده ترین مطالب پیشینه دانستنی ها و انجام برخی امورات از راه ساده تر را از یاد ببریم اما در

این اثر زیبا پاسخ این سوال نهفته است .

امید است دستان بخشنده یگانه آموزگار هستی، ما را در انجام این ترجمه چنان یاري داده باشد که

همانگونه با خواندن اثر مؤلف، زیبایی آن را احساس نمودیم ؛ در ترجمه این اثر توانسته باشیم این

زیبایی را به خواننده منتقل کرده باشیم.

دکتر آرش باباخانیان
عضو هیئت علمی دانشگاه

 

 

آزمایش های طلایی شیمی

اهمیت شیمی :

به سختی می توان دختر یا پسري را پیدا کرد که درباره ي موضوعات مختلف ،کنجکاو نباشد و این

صفت ، دقیقا مورد نیاز کسانی که به شیمی رجوع می کنند ؛چه بسا این شعار اصلی در شیمی است :

دست یافتن به اطلاعات مختلف در مورد مواد و اشیا مختلف : یافتن این که اشیا از چه چیزي ساخته

شده اند و چه چیزي مورد دستخوش قرار گرفته است . چه چیزي ؟! هیچی ! هر چیزي ! یک نگاه به

اطراف بیانداز !تمام چیزهایی که می بینی و اکثر آن هایی که نمی توانی ببینی , مورد دستخوش دانش

شیمی قرار گرفته اند . اجازه بدهید از خودتان شروع کنیم . هوایی که شما تنفس می کنید ؛ مخلوطی

است از اجزا و ذرات شیمیایی و عمل نفس کشیدن یک عمل شیمیایی است .غذاهایی که شما می

خورید همه حاصل تولیدات شیمیایی است و بدن شما و تمام سلول هاي ماهیچه ایی ،عصبی،

استخوانی و مغز یک راز بزرگ شیمی را در خود جاي داده اند . لباسی که شما می پوشید ؛ کتابی که

می خوانید ؛ دارویی که مصرف می کنید ؛ خانه اي که در آن زندگی می کنید ؛ همه و همه از تولیدات

شیمیایی هستند . اتومبیلی که از آهن تشکیل شده ، چرخ هایی که از لاستیک و سوختی که موجب

حرکت آن می شود ؛همه از مواد شیمیایی و فرایندهاي شیمیایی تشکیل شده اند .خود طبیعت ،

آزمایشگاه شیمی شگرفی است . هر چیزي که در طبیعت موجود است؛ همواره در معرض تغییرات

شیمیایی بوده است .این جا در زمین ،گیاهان و حیوانات رشد می کنند ؛ می میرند و تجزیه می شوند .

صخره بر اثر آب و هوا ترك بر می دارد و خرد می شود . در جهان، ستارگان جدیدي شکل می گیرند

و دیگر ستارگان ناپدید می شوند.

 

خورشید بر ما گرما و روشنایی می بخشد و انرژي بر خاسته از شعله هاي سوزانش که طی یک فرایند

شیمیایی بیلیون ها سال است که پدید می آید.

شیمی یکی از مهمترین دانش ها براي رفاه بشر است. استفاده ي مناسب از علم شیمی این امکان را

به کشاورزان می دهد تا محصولات بهتر و بیشتري براي جمعیت در حال افزایش جهان تولید کنند.

همچنین این امکان را براي مهندسین فراهم می کند تا با ساخت ابزارهاي جدید حمل و نقل و

ارتباطات، مردم دنیا را بیشتر به یکدیگر نزدیک کنند ؛علاوه بر این می تواند شرایطی را ایجاد کند تا

پزشکان در درمان بیماري هاي بشري به موفقیت هاي بیشتري دست یابند و تولیدکنندگان، انواع اقلام

مورد نیاز مردم را بهتر و سودمندتر براي زندگی اقشار مختلف تولید کنند. 

 

 

آزمایش های طلایی شیمی

 

 

در مدت این چند سال اخیر ، دانشمندان به موفقیت هایی در مورد رازهاي درونی مواد شیمیایی دست

یافته اند . علاوه بر این آنها توانسته اند از انرژي عظیمی که در آنها واقع شده است ؛ استفاده کنند .

انرژي اتمی امکان استفاده براي آیندگان را ایجاد می کند . شما در جهانی زندگی خواهید کرد که

در آن شیمی بسیار اهمیت خواهد یافت .

لازم است که قوانینی در حوزه ي شیمی مدرن که اساس شیمی شده اند را بدانیم و چگونگی حل آن را

توسط شیمیدانان گذشته یاد بگیریم. 

این کتاب به شما کمک خواهد کرد که به یک دانش درونی دست یابید که نه تنها از طریق خواندن

کتاب به آن دست یافته اید بلکه باعث می شود با هوشیاري ، آزمایش ها را تشریح و انجام دهید و

یادبگیرید که هر یک از آن ها به شما چه می گویند.

آزمایش های طلایی شیمی

 

گذشتگان شیمی

هزاران سال پیش ، یکی از اجداد شما یک چوب را به داخل گدازه هاي شناور و داغی که از کوه

آتشفشان فواران می شد ؛ فرو کرد . او این چوب دستی را همانند یک مشعل به دست گرفت . نور و

گرما تولید می کرد و در آخر به خاکستر تبدیل شد . این انسان قدیمی که این فرایند شیمیایی را

ملاحظه کرد ممکن است یکی از اولین شمیدانان جهان بوده باشد. دقیقا او چیزي را در دست گرفته

بود که چوب نامیده می شد و به عنوان یکی پدیده شیمیایی ، احتراق یا سوختن و تبدیل آن به مواد

دیگر معرفی شد . کشف استفاده از آتش منجر به اولین قدم براي هدایت به سوي شیمی مدرن شد .

آتش، امکان پختن خوراك خام و امکان ایجاد سفالگري و شیشه سازي و آهنگري را به بشر داد. براي

هزاران سال، مردم فقط از نتیجه کارشان شگفت زده می شدند و به اینکه چه چیزي اتفاق افتاده و

چطور، توجه نمی کردند . دو هزار و پانصد سال پیش بود که توجه فیلسوفان به مواد سازنده اشیا

مختلف و اینکه چه اتفاقی می افتد و چه زمانی آن ها به مواد دیگر تبدیل می شوند ، جلب شد

 

چهارصد سال قبل از میلاد ، در یونان اندیشمندي به نام ایمپدکلیس 1نظریه اي را مطرح کرد .او

توضیح داد که هر چیزي در جهان فقط از چهار مواد ساخته شده است . او این مواد را عنصر نامید .

این عناصر عبارت اند از : آتش ، آب ، هوا و خاك . به سوختن چوب در بالا دوباره توجه کنید . این

عمل آتش تولید کرد . بنابراین چوب ،آتش را در خود داشت . صداي جرق جرق هنگام سوختن چوب

نمایانگر این موضوع است که آب نیز در آن موجود بوده و دود حاصل از آن می تواند نوعی هوا باشد .

در آخر نیز به خاکستر تبدیل شد که خاکستر هم خاك است ، به طور قطع هر کسی این را می داند.

در جایی دیگري جز یونان، در همین زمان دموکریت ٢متولد شد و ایمپدکلیس مرد . او نظریه اي

متفاوتی داشت. او بر این باور بود که همه چیز از جزیی به نام اتم تشکیل شده اند که غیرقابل تجزیه

است . بزرگترین فیلسوف آن زمان یونان ، ارسطو ٣این چهار عنصر را بسط داد و به دلیل آوازه ي

بسیارش این نظریه ي اشتباه تا دو هزار سال بر اندیشه دانشمندان حکمرانی کرد .

 

آزمایش های طلایی شیمی


مبلغ واقعی 3,900 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 3,120 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

این فایل شامل: 3 برنامه اندروید از بهترین برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند بهمراه یک آموزش تصویری از نصب و راه اندازی بهترین برنامه ردیابی و کنترل گوشی می باشد. همه برنامه ها دارای امکانات حرفه ای و رایگان می باشند. ...

پاسخنامه تشریحی آزمون اندازه گیری ریاضی ششم کد 8653

پاسخنامه تشریحی آزمون اندازه گیری ریاضی ششم کد 8653

پس از خرید شما فایل های زیر را دانلود خواهید کرد. الف) یک فایل pdf شش صفحه ای که پاسخنامه تشریحی نمونه سوال کد ۸۶۵۳ است. ...

دانلود کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز

دانلود کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز

کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز آلبرت-مطالعه اين كتاب موانع ذهني شما را از ميان برداشته، راه رسيدن شما را به دولت و توانگري هموار خواهد كرد. در اين كتاب مي خوانيد كه :رمز و راز رسيدن به موفقيت و ثروت، ارتباطي با بخت و اقبال ندارد. اين رمز و راز در اصول و تكنيكهايي نهفته ...

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

نام کتاب: کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسکو حجم: 999 مگابایت تعداد فایل: 2 پکیج با 70 فایل صوتی + کتاب پی دی اف مدت کتاب: 14 ساعت و 33 دقیقه + 22 ساعت و 24 دقیقه نویسنده گان: جفری یانگ و ژانت کلوسک ترجمه: دکتر حمید ...

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

عنوان کتاب: تئوری انتخاب نویسنده: دکتر ویلیام گلسر گوینده: دکترعلی صاحبی فرمت فایل ها: pdf ، mp3 تعداد فایل ها: 93 حجم کل فایل ها: 846 مگابایت مدت زمان پخش: 23 ساعت تعداد صفحات: 430 زبان: فارسی توضیحات: تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر بر این اصل استوار است که ...

ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای

ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای

توجه:پس از پرداخت وجه،لینک دانلود فایل برایتان فعال می شود. این کتاب معتبرترین و بهترین منبع برای آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته می باشد و مورد تائید برترین اساتید دنیا است. این کتاب می تواند راهگشای خوبی برای سرمایه گذاری مطمئن و بدون ریسک در بازار بورس ...

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف (ویژه کنکور

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف (ویژه کنکور

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف مولفان: دکتر محسن طالب زاده اندیشه واحدی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تربیتی و روانشناسی و آزمون های استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 392 ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

آدرس مرکزی: تبریز

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروشگاه فایل BeigShop" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما